Dani polja

Prethodnih godina održali smo preko 150 dana polja. Direktnim merenjem prinosa i u ovako teškoj godini za proizvodnju kukuruza dokazali smo koliko vrede AS Hibridi.

Dani polja

Aktivnosti i dešavanja

Predavanja tokom zimskog perioda služe da se proizvođačima predstave proizvodi i usluge brojnih firmi koje postoje na našem tržištu. Tradicionalno, održavaju se svake godine.

Aktivnosti i dešavanja

Katalog AS Hibrida za 2014. g.

Novi katalog AS Hibrida za 2014. godinu sa rezultatima ogleda u 2013. godini, možete skinuti u pdf formatu klikom na fotografiju koja se nalazi ispod.

Katalog AS Hibrida za 2014. g.

Zaštita od korova

Nepravilna i loše urađena zaštita od korova može dovesti do značajnog smanjenja prinosa i povećanja troškova proizvodnje.

Nove tehnologije u ishrani visokomlečnih krava

Šta se dešava danas u svetu i kod nas? Kakve to veze ima sa poljoprivredom i ovom publikacijom?

Mineralna ishrana

Đubrenje za svaku kulturu dobija se na bazi rezultata agrohemijske analize zemljišta i preporuke od strane stručnjaka.

Priprema silaže

Za pripremu silaže na našem tržištu se koristi specijalno namenjen hibrid AS 160 silaž, sa ciljem da unapredi kvalitet i prinos silaže.