Naslovna  /  AS hibridi

AS hibridi

AS 44

Namenjen je prvenstveno intenzivnoj proizvodnji suvog zrna...

detaljnije

AS 400

Za žetvu u zrnu. Registrovan u EU.....

detaljnije

AS 404

Srednje rani hibrid za berbu u klipu.....

detaljnije

AS 51

Namenjen berbi u klipu, odličan u kasnijim rokovima setve...

detaljnije

AS 54

Izuzetni prinosi i u teškim uslovima proizvodnje. Registrovan u EU.....

detaljnije

AS 57

Stabilni prinosi i u sušnim uslovima proizvodnje...

detaljnije

AS 507

Srednje rani hibrid za berbu u klipu.....

detaljnije

AS 62

Visok sadržaj proteina u zrnu, odličan za ishranu stoke, svinja i posebno živine...

detaljnije

AS 63

Za berbu u klipu,smanjeno osipanje zrna ako se zakasni sa berbom...

detaljnije

AS 66

Veoma stabilan hibrid vrhunskog potencijala rodnosti, registrovan u EU...

detaljnije

AS 72

Jedan od najrodnijih hibrida na domaćem tržištu, registrovan u Evropskoj Uniji...

detaljnije

AS 73

Mala ulaganja za krupan klip i kvalitetno zrno kukuruza...

detaljnije

AS 160 silaž

Jedini registrovani silažni kukuruz, šampion kvaliteta i prinosa...

detaljnije

AS 170 silaž

Produžite optimalno vreme za spremanje kvalitetne silaže.....

detaljnije