Naslovna  /  AS hibridi

AS hibridi

AS 31

Veoma visoka biljka za svoju grupu zrenja, dobar naknadni usev za silažu...

detaljnije

AS 41

Rana žetva u zrnu, dobar prinos i brzo odpuštanje vlage.....

detaljnije

AS 42

Spada u grupu ranih hibrida koji dobro reaguju na ređe sklopove...

detaljnije

AS 44

Namenjen je prvenstveno intenzivnoj proizvodnji suvog zrna...

detaljnije

AS 51

Namenjen berbi u klipu, odličan u kasnijim rokovima setve...

detaljnije

AS 54

Izuzetni prinosi i u teškim uslovima proizvodnje, brzo otpušta vlagu iz zrna...

detaljnije

AS 55

Odlikuje ga najbolji odnos između visine prinosa i brzine odpuštanja vlage iz zrna.....

detaljnije

AS 57

Stabilni prinosi i u sušnim uslovima proizvodnje...

detaljnije

AS 62

Visok sadržaj proteina u zrnu, odličan za ishranu stoke, svinja i posebno živine...

detaljnije

AS 63

Za berbu u klipu,smanjeno osipanje zrna ako se zakasni sa berbom...

detaljnije

AS 66

Veoma stabilan hibrid vrhunskog potencijala rodnosti, registrovan u EU...

detaljnije

AS6M10

Za berbu u klipu, smanjeno osipanje zrna ako se zakasni sa berbom...

detaljnije

AS 72

Jedan od najrodnijih hibrida na domaćem tržištu, registrovan u Evropskoj Uniji...

detaljnije

AS 73

Mala ulaganja za krupan klip i kvalitetno zrno kukuruza...

detaljnije

AS 160 silaž

Jedini registrovani silažni kukuruz, šampion kvaliteta i prinosa...

detaljnije