Хибриди

Царевични хибриди за производството на 2019.

Легенда

 

     За добив на зърно

    Одобрени хибриди на ЕС

    По-висока производителност на мляко

       За производство на биомаса и биогаз

 

 

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com