AS 170 СИЛАЖ

FAO 600

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Има изключително високо растение, с много листа, често дори до 12 листа над кочана. Растенията са дори по-високи от най-новите хибриди, които може да се открият на пазара за тази цел. Множеството листа дават благоприятен състав на зелената маса, състояща се не само от стъбла.
  • Кочанът на царевицата за силаж AS 170 е плътен, отделя влага от зърната много бавно, като удължава оптималното време за правене на силаж.
  • Този хибрид има голям кочан с много големи зърна, повечето с мек ендосперм (подобен на брашно) поради което се смила лесно от животните.

ПРЕПОРЪКА

  • Силажът AS 170 е предназначен изключително за производство на силаж.
  • Добивът на зелена маса е максимален, хибридът е достигал над 8 тона/декар при добри условия без напояване.
  • Препоръчваме силаж AS 170 за отглеждане върху добри типове почва и при всякакви условия на отглеждане, благоприятни за царевицата. За високи добиви на силаж прилагайте интензивна агротехника, а особено добри резултати се постигат при напояване.
  • Препоръчителната гъстота на отглеждане е около 6.200 до 6.400 растения/декар.
  • Силажът AS 170 може да се използва успешно за производство на биомаса и биогаз.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 61.000 до 64.000 растения/ha, при оптимални условия от 65.000 до 68.000 растения/ha, а в условията на напояване от 69.000 до 72.000 растения/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com