AS 54

FAO 450

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Единична хибридна кръстоска с потенциал за висок добив, предназначена предимно за добив за зърно. Има бързо отделяне на влага от зърното и е един от най-бързо растящите хибриди в неговата група на зрялост. Кочанът е с дължина около 22 см с 16 реда дълбоки, големи, червеникаво-жълти зърна тип „конски зъб“.
  • Има много тънък кочан, което дава много висок добив на зърно от кочан. Хибридът има изключително еластично стъбло и силни корени, кочан заложен на средна височина, което позволява отглеждане при поголяма гъстота или по-дълъг престой на полето през есента без опасност от полягане на растението. Стъблото остава зелено за дълго време при пълна зрялост докато същевременно листата на кочана са сухи.

ПРЕПОРЪКА

  • Хибридът е предназначен главно за производители, следващи технология за интензивно производство на царевица, които сеят при висока гъстота и желаят ранна реколта с много ниско съдържание на влага по време на жътва.
  • Хибридът трудно може да компенсира загуби в броя растения чрез удължаване на кочана.
  • Засявайте на всеки 19-21 см в ред, което е около 6.800 - 7.500 растения/декар. Регулирайте гъстотата на растенията съобразно вашите условия, при по-добри почви засявайте на по-гъсто, а при по-лоши засявайте по-малко.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 60.000 до 64.000 растения/ha, при оптимални условия от 65.000 до 69.000 растения/ha, а в условията на напояване от 70.000 до 75.000 растения/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com