Misri

Hibridet e misrit për vitin prodhues 2019.

 

Legjenda

 

     Për korrje në kokërr me kombaj

 

    Hibrid i regjistruar në BE

 

    Për vjelje në kallinj

 

    I përkryer për të ushqyerit e derrave

 

    I përkryer për të ushqyerit e lopëve

 

       Për prodhim të biogazit

 

 

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com