Šerpa

VISOK PRINOS, RANA ŽETVA

Odlikuje je: veoma visok prinos u teškim uslovima; stabilan prinos u kontinentalnim oblastima;moćno nicanje; odlično prezimljavanje; odlična otpornost na polaganje; rana do srednje rana homogena žetva.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

AGRONOMIJA PREPORUKE
Datum setve Srednje rani do srednje kasni rok (1-25.septembra)
Setvena norma 40 do 50 semena po m2
Zemljište Pogodan za setvu na svim tipovima, naročito na težim, hladnijim zemljištima
Zaštita/PGR* Suzbijanje korova, prouzrokovača oboljenja i štetočina/Regulator rasta
PGR* u proleće Kontrola rasta (kada je visina biljke oko 25-40 cm)
Zaštita Suzbijanje štetočina i prouzrokovača oboljenja

*Ne primenjivati PGR (plant growth regulators) u sušnim uslovima.

OSOBINE

Potencijal prinosa Visok do veoma visok
Prinos ulja Visok do veoma visok
Sadržaj ulja Visok
Veličina semena Srednja
Bujnost Veoma dobra
Prezimljavanje Dobro
Početak cvetanja Rano
Ranostasnost Rana do srednje rana
Otpornost na poleganje Dobra
Visina biljke Srednja
Sadržaj glukozinata < 18 µmol
Sadržaj eruka kiselina 0

*Izvor: Strip ogledi, PSS Bačka Topola, Sombor, Subotica, Pančevo i Novi Sad

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com