AS 160 SILAŽ

FAO 620

  • Izuzetno visoka biljka, sa velikim brojem listova, često i do 12 listova iznad klipa.
  • Smanjen sadržaj lignina u biljci značajno povećava svarljivost spremljene silaže.
  • Komušina na klipu zbijena, te veoma sporo otpušta vlagu iz zrna i produžava optimalno vreme za spremanje silaže.
  • Krupan klip sa vrlo krupnim zrnom mekog endosperma koje se lako vari od strane životinja.

PREPORUKA

  • Hibrid je specijalno namenjen za pripremu silaže cele biljke. Setva na što kvalitetnijem zemljištu uz intenzivnu agrotehniku i navodnjavanje.
  • Gustina setve je od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20-22 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje.
  • Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
  • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com