AS 170 SILAŽ

FAO 600

  • AS 170 SILAŽ pripada istom tipu lisnatih silažnih hibrida kukuruza kao i AS 160 SILAŽ.
  • Proizvođači će veoma teško uočiti razliku između ova dva hibrida, jer je AS 170 SILAŽ zadržao sve jedinstvene osobine ovog tipa silažnog hibrida kukuruza.
  • AS 170 SILAŽ cveta nešto ranije u odnosu na AS 160 SILAŽ, što će proizvođačima omogućiti da produže optimalno vreme za spremanje silaže setvom oba hibrida. Na osnovu višegodišnjeg iskustva, proizvođači vrlo dobro znaju šta znači čak i jedan dan prednosti prilikom spremanja silaže.
  • Za visoke prinose silaže primeniti intenzivnu agrotehniku. Posebno dobre rezultate daje u navodnjavanju.

PREPORUKA

  • Gustina setve je od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20-22 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje.
  • Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
  • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com