AS 44

FAO 450

  • Generacija ranih hibrida kukuruza koji u svim uslovima proizvodnje obezbedjuju brzo otpuštanje vlage iz zrna, ranu žetvu i visoke prinose suvog zrna.
  • Hibrid sa brzim porastom, koji omogućuje brzo zatvaranje redova i efikasnu borbu protiv korova. Klipovi su srednje visoko postavljeni, vrlo tankog oklaska. Klipovi su dužine oko 22 cm sa 16 redova krupnog, širokog, zdravog zrna tipa zubana. Stablo je tanko, elastično i vrlo otporno na lom i poleganje.

PREPORUKA

  • AS 44 je namenjen intenzivnim uslovima proizvodnje, za žetvu direktno u zrnu.
  • Zahteva kvalitetna zemljišta i visok nivo agrotehnike.
  • Optimalna gustina, na kvalitetnim zemljištima, je oko 70.000 do 75.000 biljaka/ha u vreme berbe, što se postiže setvom na razmak u redu na 19-20 cm.
  • Na lošijim zemljištima ovaj hibrid sejati u ređim sklopovima, ali ne ispod 65.000 biljaka/ha.

Kontakt

Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV

Tel: 011 / 7852 770

Kontaktirajte nas