HYSTAR

Hibridna ozima pšenica

HYSTAR je hibrid izuzetnog potencijala rodnosti, bez obzira na predusev i lokalitet gajenja.

Prednosti

  • uspešna kombinacija optimalnog vremena sazrevanja i visokog prinosa
  • visoki i stabilni prinosi u sušnim uslovima
  • dobar potencijal rodnosti posle kukuruza, kao najčešćeg preduseva

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com