Mercedes

ZA NAJTEŽE USLOVE

Ima intezivan porast pre zime, naročito pri niskim temperaturama ili teškim uslovima. Zbog svog intezivnog porasta MERCEDES se preporučuje za optimalne do kasnije rokove setve. Genetička osnova omogućava izuzetno prezimljavanje u mnogim različitim oblastima gde su jake zime ograničavajući faktor proizvodnje.
Rast (kretanje vegetacije) u rano proleće je obično sporo, što smanjuje rizik od oštećenja od kasnih mrazeva tokom cvetanja. Tokom proleća odrasle biljke su zdrave i otporne na poleganje.
MERCEDES ostvaruje visoku sigurnost proizvodnje pomoću intezivnog potencijala za rast tokom jeseni, izvanrednom prezimljavanju i kasnijem porastu u proleće. Ove osobine pomažu u dobijanju visokih prinosa zrna i ulja, dobijanju većeg profita.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

AGRONOMIJA PREPORUKE
Datum setve Srednje rani do srednje kasni rok (1-30. septembra)
Setvena norma 40 do 50 semena po m2
Zemljište Pogodan za setvu na svim tipovima, naročito na težim, hladnijim zemljištima
Zaštita/PGR* Suzbijanje korova, prouzrokovača oboljenja i štetočina/Regulator rasta
PGR* u proleće Kontrola rasta (kada je visina biljke oko 25–40 cm)
Zaštita Suzbijanje štetočina i prouzrokovača oboljenja

*Ne primenjivati PGR (plant growth regulators) u sušnim uslovima.

OSOBINE

Potencijal prinosa Visok do veoma visok
Prinos ulja Veoma visok
Sadržaj ulja Veoma visok
Veličina semena Srednja
Bujnost Veoma dobra
Prezimljavanje Veoma dobro
Početak cvetanja Srednje do kasno
Ranostasnost Srednja
Otpornost na poleganje Dobra
Visina biljke Dugačka
Sadržaj glukozinata < 18 µmol
Sadržaj eruka kiselina 0

*Izvor: Strip ogledi, PSS Bačka Topola, Sombor, Subotica, Pančevo i Novi Sad

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com