Salasar

Salasar – ozima sorta pšenice

SALASAR je visokoprinosna sorta dobrih pekarskih kvaliteta, stabilna i pouzdana u različitim agroekološkim uslovima.

Prednosti:

  • Odlična otpornost prema niskim temperaturama
  • Veliki broj klasića i dobra ozrnjenost klasa
  • Odlična otpornost na poleganje
  • Visok potencijal za bokorenje
  • Izražena tolerantnost prema prevalentnim bolestima

Salasar je visokoprinosna sorta dobrih pekarskih kvaliteta, stabilna i pouzdana u različitim agroekološkim uslovima. Sa preko 20 klasića i velikim brojem zrna po klasu u optimalnom sklopu, odličnog je potencijala za vrhunske rezultate. Dobro podnosi golomrazicu i temperature do -15ºC. Izuzetno elastična stabljika i visina od oko 80 cm doprinose odličnoj toleranciji na poleganje. Odlično reaguje na povišene doze azotnih đubriva i visok nivo agrotehničkih mera. Izražena je visoka tolerantnost na većinu prevalentnih bolesti.
Sa hektolitarskom masom >80 kg/hl, sadržajem sirovih proteina oko 13%, vlažnim glutenom 26-28%, odličnom sedimentacijom, izbrašnjavanjem, energijom na ekstenzogramu i prinosom zapremine hleba, ova sorta je svrstana u hlebne sorte.
Salasar je sorta intenzivne proizvodnje koja zahteva kvalitetnu pripremu zemljišta, setvu u uprvoj polovini oktobra, izbalansiranu ishranu i prihranu, pravovremene mere hemijske zaštite od korova, bolesti, a po potrebi i štetnih insekata. Preporučuje se setva sa oko 450 klijavih zrna/m2, odnosno 200-220 kg/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com