Saveti

Priprema kukuruzne silaže

PRIPREMA KUKURUZNE SILAŽE

Priprema kvalitetne kukuruzne silaže je presudna za profitabilnost farme mlečnih goveda ili tovnih junadi. Faktori koji utiču na efikasnost siliranja i kvalitet silaže:

Kontakt

Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV

Tel: 011/7852 770

Kontaktirajte nas