logo-as-hibridi

hibrid / AS 160 SILAŽ

leafymax-logo
AS-160-Silaz

AS 160 SILAŽ

FAO 620

Opis hibrida

  • Izuzetno visoka biljka sa velikim brojem listova.
  • Smanjen sadržaj lignina u biljci značajno povećava svarljivost spremljene silaže.
  • Komušina na klipu zbijena, te veoma sporo otpušta vlagu iz zrna i produžava optimalno vreme za spremanje silaže.

Preporuka

  • Hibrid je specijalno namenjen za pripremu silaže cele biljke. Setva na što kvalitetnijem zemljištu uz intenzivnu agrotehniku i navodnjavanje.
  • Gustina setve je od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20 – 22 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje.
  • Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
  • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi.

Preporučeni sklop

Lošiji uslovi

61-64

x1000
biljaka/ha

Optimalni uslovi

65-68

x1000
biljaka/ha

Navodnjavanje

69-72

x1000
biljaka/ha
Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije