logo-as-hibridi

hibrid / AS 170 SILAŽ

leafymax-logo
AS-170-Silaz

AS 170 SILAŽ

FAO 600

Opis hibrida

  • AS 170 SILAŽ pripada istom tipu lisnatih silažnih hibrida kukuruza kao i AS 160 SILAŽ.
  • AS 170 SILAŽ cveta nešto ranije u odnosu na AS 160 SILAŽ, što će proizvođačima omogućiti da produže optimalno vreme za spremanje silaže setvom oba hibrida.

Preporuka

  • Gustina setve je od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20 – 22 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje.
  • Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
  • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi.

Preporučeni sklop

Lošiji uslovi

61-64

x1000
biljaka/ha

Optimalni uslovi

65-68

x1000
biljaka/ha

Navodnjavanje

69-72

x1000
biljaka/ha
Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije