logo-as-hibridi

hibrid / AS 201

profymax-logo
as201

AS 201

FAO 280

Opis hibrida

  • Vrlo rani hibrid najnovije generacije.
  • Za redovnu ili postrnu setvu, kratke vegetacije.
  • Brz početni porast.
  • Visoka i jaka biljka.
  • Brzo otpušta vlagu.
  • Brz rani porast rezultira visokom, jakom biljkom, te je ovaj hibrid pogodan i za proizvodnju zelene biomase pored proizvodnje suvog zrna.

Preporuka

  • Za proizvodnju suvog zrna.
  • Za bolje parcele i viši nivo agrotehnike.
  • Gustina gajenja u dobrim uslovima je oko 75.000 biljaka/ha. Hibrid daje odlične prinose i u postrnoj setvi.

Preporučeni sklop

Lošiji uslovi

66-69

x1000
biljaka/ha

Optimalni uslovi

70-74

x1000
biljaka/ha

Navodnjavanje

75-78

x1000
biljaka/ha
Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije