logo-as-hibridi

hibrid / AS 554

profymax-logo
AS-554

AS 554

FAO 550

Opis hibrida

  • Srednje visoka biljka, visokog potencijala rodnosti.
  • Izražena osobina „stay green-a“, daje usev koji nema poleganja i loma stabla. Bez problema će sačekati kasniju žetvu.
  • Hibrid nema mogućnost produženja klipa, ali zato u ređim sklopovima ima veoma izraženu dvoklipost gde i sekundarni, donji klip donosi određeni prinos zrna.
  • Zrno je duboko i vrlo dobro „spakovano“ na klipu bez praznih prostora što daje vrlo kompaktne klipove, dobro završene i teške.
  • Hibrid nema jalovih biljaka ni u najtežim uslovima proizvodnje i vrlo je adaptabilan na različite uslove proizvodnje i tolerantan na uslove stresa usled visoke temperature i suše.

Preporuka

  • Za proizvodnju suvog zrna i direktnu žetvu u zrnu.
  • Zbog vrlo tankog oklaska, jednog od najtanjih od svih hibrida kukuruza, hibrid vrlo dobro otpušta vlagu iz zrna za svoju grupu zrenja

Preporučeni sklop

Lošiji uslovi

65-68

x1000
biljaka/ha

Optimalni uslovi

69-70

x1000
biljaka/ha

Navodnjavanje

71-75

x1000
biljaka/ha
Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije