logo-as-hibridi

hibrid / AS 72

flexmax-logo
AS-72

AS 72

FAO 640

Opis hibrida

 • Stablo je niže, čvrsto sa izrazito jakim korenom.
 • Listovi tamnozeleni i neobično široki.
 • Klipovi niže postavljeni, veoma krupni sa 18 – 20 redova zrna, često i više.
 • Adaptabilan hibrid, nema jalovih biljaka, dokazao se više godina i u najtežim uslovima.
 • Bere se lako i čisto kombajnom ili beračem.
 • U ređim sklopovima značajno produžuje klip.

Preporuka

 • Zbog svoje adaptabilnosti pogodan je za gajenje u svim kukuruznim regionima naše zemlje.
 • U svakoj prozvodnoj jeseni spusti se sadržaj vlage do najmanje 16%.
 • Rekordni rezultati na dobrim zemljištima u intenzivnoj agrotehnici.
 • Gustina setve je od 59.000 do 64.000 biljaka/ha (22 – 24 cm u redu).
 • U sušnim regionima i na peskovitim zemljištima sejati ga ređe (26 – 27 cm u redu) uz primenu dobre agrotehnike.

Preporučeni sklop

Lošiji uslovi

54-57

x1000
biljaka/ha

Optimalni uslovi

59-65

x1000
biljaka/ha

Navodnjavanje

68

x1000
biljaka/ha
Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije