logo-as-hibridi

Istraživanje i razvoj

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SEMENA

corn field, farm, clouds-440338.jpg

AS hibridi na Vaša proizvodna polja donose sorte i hibride, koji nastaju primenom moderne tehnologije oplemenjivanja i selekcije, koja predstavlja spoj tradicionalnih metoda i pristupa u stvaranju novih genotipova sa jedne strane i najnovijih naučnih dostignuća u oblasti genetičkih-molekularnih markera, „Double haploid“ tehnike i primene naprednih statističkih računarskih programa za analizu rezultata uporednih ogleda sa druge strane.

corn, cob, ear-40294.jpg

Tokom poslednjih petnaest godina postali smo prepoznatljivi kao privatna porodična kompanija koja značajna sredstva ulaže u istraživanje i razvoj novih proizvoda, a naročitu pažnju posvećujemo testiranju naših novih sorti i hibrida. Zahvaljujući pažljivom odabiru lokaliteta na kojima testiramo najnoviju „genetiku“ u uporednim ogledima na malim proizvodnim parcelama, u većem broju randomizovanih ponavljanja, kako u zemlji tako i u inostranstvu, zatim STRIP ogledima i velikom broju pokaznih ogleda širom Srbije i regiona, u mogućnosti smo da odaberemo genotipove koji u različitim agroekološkim uslovima i nivoima agrotehnike ispoljavaju superiorne performanse. Sva naša pažnja usmerena je ka stvaranju semena koji će poljoprivrednim proizvođačima obezbediti ne samo kvalitetan usev i visok prinos, već i jedan stabilan rod u različitim proizvodnim uslovima.


Odabirom novih savremenih sorti i hibrida naš posao se ne završava, već se trudimo da proizvođačima pomognemo kako savetima i preporukama tokom cele proizvodne sezone, tako i dodatnim analizama koje proizvođačima treba da olakšaju plasman poljoprivrednih proizvoda ili njihovu što efikasniju upotrebu na sopstvenom gazdinstvu. Zahvaljujući rezultatima agronomskih ogleda u kojima ispitujemo tolerantnost sorti i hibrida prema sredstvima za zaštitu biljaka, mogućnosti ranije ili poznije setve, gustine setve, ishrane useva i dr., a naročito zahvaljujući laboratorijskim analizama hemijskog sastava pšenice, zrna kukuruza i posebno silaže cele biljke kukuruza u mogućnosti smo da dodatno pomognemo našim proizvođačima i unapredimo njihovu proizvodnju u celini.

Ovakav kompleksan i studiozan pristup istraživanju i razvoju novih proizvoda je moguć isključivo zahvaljujući širokoj i uspešnoj naučno-tehničkoj saradnji sa brojnim istraživačkim programima, najsavremenijim svetskim analitičkim laboratorijama i servisu zimske generacije u Južnoj Americi.

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije