logo-as-hibridi

Reč struke

deklarisano seme

Deklarisano seme pšenice uvod u predstojeću setvu

U septembru, poljoprivredni proizvođači širom naše zemlje počinju da se pripremaju za setvu pšenice, označavajući početak još jednog važnog ciklusa u poljoprivrednom kalendaru. Druga polovina ovog meseca označava početak radova na pripremi zemljišta za setvu pšenice, a sa tim dolazi i niz odluka koje će uticati na uspeh ovogodišnjeg useva. Svaka agrotehnička mera koju primenjujete […]

Deklarisano seme pšenice uvod u predstojeću setvu Read More »

predsetvena priprema zemljišta za kukuruz

Vodič za predsetvenu pripremu zemljišta za kukuruz

Predsetvena priprema zemljišta predstavlja prvu operaciju u proleće koja je od suštinskog značaja za uspešnu proizvodnju kukuruza. Ako ste na vreme i kvalitetno izvršili osnovnu obradu zemljišta – oranje i zatvaranje brazdi u jesen, onda predsetvena priprema predstavlja finalizaciju pripreme. Šta je potrebno uraditi? Potrebno je podesiti setvospremač tako da ravnjačka daska blago poravna mikroneravnine,

Vodič za predsetvenu pripremu zemljišta za kukuruz Read More »

Kako pravilno odabrati hibride kukuruza?

Izbor hibrida za proizvodnju kukuruza zavisi od tri glavna parametra: Agroekološki uslovi proizvodnog rejona (tip zemljišta, količina padavina tokom vegetacije, nadmorska visina i mogućnost navodnjavanja)  Način berbe (kombajniranje kukuruza u zrnu ili berba u klipu) Odabir hibrida, odnosno svrha proizvodnje (da li je namenjena proizvodnja za zrno ili za dobijanje silaže, odnosno biogasa) Za izbor

Kako pravilno odabrati hibride kukuruza? Read More »

AS 646

U svrhu povećanja prinosa kukuruza na imanju, neophodno je uvesti više hibrida različitih FAO grupa zrenja. Promene klimatskih uslova tokom poslednjih dvadeset godina pokazale su značajnu nestabilnost, što se ogleda u sve češćim godinama sa deficitom padavina u periodu vegetacije, kao i u dugotrajnim periodima sa ekstremno visokim temperaturama tokom juna i jula meseca. Ove

AS 646 Read More »

AS 554

Tokom poslednjih deset godina, sve veći broj proizvođača kukuruza se odlučuje za kombajniranje u zrnu. Razlog za to leži u povećanju silosnih kapaciteta u našoj zemlji, gde se kukuruz može direktno skladištiti u zrnu, kao i povećanju efikasnosti proizvodnje zahvaljujući modernizaciji mehanizacije i intenziviranju tehnoloških procesa. FAO grupa 500 kukuruza zauzima značajan udeo u ukupnoj

AS 554 Read More »

Prihrana pšenice

Prihrana pšenice predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mera koja u velikoj meri određuje dalji tok vegetacije i realizaciju planiranog prinosa. Ograničena ponuda i visoka cena azotnih đubriva, mnoge poljoprivredne proizvođače dovodi u dilemu da li pšenicu prihraniti li ne?  S obzirom da je azot nosilac prinosa a analiza zemljišta ukaže na njegov nedostatak, svaka restriktivna

Prihrana pšenice Read More »

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije