logo-as-hibridi

Reč struke

as 5m43

Uz AS 5M43 lako do rekordnih prinosa

U novoj generaciji AS hibrida AS 5M43 zauzima posebno mesto. To je hibrid namenjen za direktnu žetvu u zrnu, bez troškova veštačkog dosušivanja. S obzirom da pripada srednje ranoj grupi zrenja, koja ima najbolji odnos potencijala za prinos i sadržaja vlage, AS 5M43 proizvođačima obezbeđuje najveću profitabilnost. U uslovima dobre agrotehnike, pokazaće svoje maksimalne potencijale

Uz AS 5M43 lako do rekordnih prinosa Read More »

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije