AS 144S

FAO 400

ОПИС НА ХИБРИДОТ

  • Наменет е за производство на екстра квалитетна пченкарна силажа од цело растение, како главна култура со многу рано вадење или како втора култура, во мајско или јунско сеење.
  • Намалената содржина на лигнин, зрното со голем удел на брашнест ендосперм, како и поволниот однос и содржина на ADF и NDF влакна силажата на овој хибрид ја прават енергетски вредна, високо сварлива и со одличен квалитет.

ПРЕПОРАКА

  • Препорачана густина на сеење во редовно сеење е од 65.000 дo 70.000 растенија/ha, a во лоши услови и при сеење како втора култура е околу 60.000 растенија/ha.
  • Избегнувајте сеење на песокливи почви и сеење како втора култура без наводнување.
  • Tретирајте го како НАЈВАЖНА КУЛТУРА на Вашата фарма.

ПРЕПОРАЧАН СКЛОП

Препорачаната густина за одгледување во полоши услови е од 61.000 дo 64.000 растенија/ha, во оптимални услови од 65.000 дo 68.000 растенија/ha, a во услови на наводнување од 69.000 дo 72.000 растенија/ha.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

Е-mail: office@agrosava.com