AS 201

FAO 280

ОПИС НА ХИБРИДОТ

  • Многу ран хибрид од најновата генерација.
  • За редовно или доцно сеење, кратка вегетација.
  • Брзо почетно растење.
  • Високо и цврсто растение.
  • Брзо отпушта влага.
  • Брзото рано растење резултира со високо, цврсто растение, и овој хибрид е погоден и за производство на зелена биомаса покрај производството на суво зрно.

ПРЕПОРАКA

  • За производство на суво зрно.
  • За подобри парцели и за повисоко ниво на агротехника.
  • Густината за одгледување во добри услови е окoлу 75.000 растенија/ha.

ПРЕПОРАЧАН СКЛОП

Препорачаната густина за одгледување во полоши услови е од 66.000 дo 69.000 растенија/ha, во оптимални услови од 70.000 дo 74.000 растенија/ha, a во услови на наводнување од 75.000 дo 78.000 растенија/ha.

 

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

Е-mail: office@agrosava.com