logo-as-hibridi

NOVOSTI / Agrosava na Semenarskim danima

Agrosava na Semenarskim danima

kukuruz-180a

agrosava

14.10.2022

Semenarska Asocijacija Srbije organizovala je „Devete semenarske dane regiona“ na Divčibarama u periodu od 13 do 14.10.2022. godine.

Pored članova Semenarske Asocijacije Srbije i mnogih kompanija iz Srbije, učesnici skupa su bili predstavnici Ministarstava poljoprivrede i Semenarskih asocijacija, kao i kompanije iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.

Tematika skupa bila je Semenarski sektor regiona vs. ,,Aktuelna Evropa”, kao i značaj upotrebe sertifikovanog semena.

Pored toga, razmatralo se i o novim pristupima tretmanu semena, s obzirom na zabrane određenih aktivnih supstanci kako na nivou EU, tako i u regionu.

Veoma važan segment semenarstva je oplemenjivanje i inovacije u semenarstvu, a institucionalni aspekat podrazumeva dobru organizaciju semenarstva i sertifikacije semena.

U ime Agrosave, Semenarskim danima prisustvovao je dr Nikola Hristov. Bila je to jedinstvena prilika da se sa kolegama iz drugih semenskih kompanija razmene iskustva i sagledaju problemi koji pritiskaju semenarski sektor.

Unapređenje kvaliteta semenske proizvodnje i povećanje udela sertifikovanog semena strnih žita i soje na tržištu R. Srbije, predstavljaće prioritet svih kompanija, uz punu podršku resornog ministarstva.

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije