logo-as-hibridi

NOVOSTI / AS 646

AS 646

kukuruz-180a

agrosava

14.03.2023

U svrhu povećanja prinosa kukuruza na imanju, neophodno je uvesti više hibrida različitih FAO grupa zrenja. Promene klimatskih uslova tokom poslednjih dvadeset godina pokazale su značajnu nestabilnost, što se ogleda u sve češćim godinama sa deficitom padavina u periodu vegetacije, kao i u dugotrajnim periodima sa ekstremno visokim temperaturama tokom juna i jula meseca. Ove promene utiču negativno na prinos po jedinici površine i zbog toga se i preporučuje sejanje hibrida FAO 600 grupe. Oni su otporniji na ekstremne uslove, sporije otpuštaju vlagu i mogu se koristiti za berbu u klipu ili zrnu.

Hibrid AS 646 spada u FAO grupu 650 i predstavlja novu generaciju hibrida prilagođenu našem proizvodnom području. Poseduje visok potencijal rodnosti, biljka je visoka sa srednje visoko postavljenim klipom, veoma čvrstim stablom i dobro razvijenim korenovim sistemom. Listovi gornjih internodija su postavljeni pod oštrijim uglom u odnosu na osovinski list, dok su listovi u visini klipa postavljeni horizontalno. Ovo omogućava bolju iskoristivost sunčeve svetlosti i gušću setvu u odnosu na hibride kasnijih grupa zrenja. Klip hibrida AS 646 je krupan, a zrna su teška sa više staklastog endosperma.

Usađenost zrna duboko u oklasak zajedno sa sporijim otpuštanjem vlage iz njega, značajno smanjuje rizik od osipanja pri berbi u slučaju kašnjenja. Preporuka je da se ovaj hibrid koristi prvenstveno za kombinovanu berbu: beračima u klipu ili žetvom kombajnima direktno u zrnu. Pogodno je za setvu u uslovima intenzivne agrotehnike i na kvalitetnom zemljištu, a takođe se može primeniti i u nižim gustinama setve na brdsko-planinskim područjima i ravničarskim područjima sa umerenim nivoima agrotehnike.

Hibrid AS 646 je prilagodljiv različitim agroekološim uslovima i može se uspešno gajiti čak i u nepovoljnim uslovima. On ne sadrži jalove biljke i zadržava visok nivo rodnosti.

Preporučena gustina setve:

  •  Za normalna zemljišta i obično đubrenje je 60.000 do 65.000 biljaka po hektaru (treba imati u vidu da se gustina
    setve treba prilagođavati uslovima proizvodnje)
  •  Tip klipa: Flex.
  •  Zrno: Zubano, žuto.
  •  Dužina klipa iznosi oko 20 – 21cm.
  •  Randman zrna se kreće između 86 – 87%.
  •  Broj redova zrna iznosi 16 – 18.
Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije