logo-as-hibridi

NOVOSTI / Idealna kombinacija preparata protiv korova u kukuruzu i suncokretu

Idealna kombinacija preparata protiv korova u kukuruzu i suncokretu

kukuruz-180a

agrosava

18.03.2021

Kada je reč o suzbijanju korova na crno u kukuruzu i suncokretu, Agrosava ima u ponudi dva odlična preparata, Telus i Zeazin.

Telus se prvenstveno koristi protiv uskolisnih korova u kukuruzu i suncokretu, dok Zeazin deluje na jednogodišnje širokolisne korove. Što se tiče količine primene, one se neznatno razlikuju, pa se tako ovi preparati u kukuruzu primenjuju u količini 1,5 l/ha, a u suncokretu 1,2 l/ha.

Telus i Zeazin su potpuno kompatibilni i značajno smanjuju zakorovljenost parcela. Tajna njihove visoke efikasnosti leži u drugačijem mehanizmu delovanja u odnosu na preparate koji se primenjuju nakon nicanja korova.

\"prskanje

Kada primenjujemo prskanje na crno, korovi usvajaju preparate već prilikom klijanja i ranog porasta i suše se praktično u startu. U toku tog procesa veliki uticaj imaju padavine, jer je kiša potrebna za aktivaciju sredstava. Ukoliko bude padavina nakon prskanja, ratari će se rešiti 70-80% korova na svojim parcelama. Iako je to idealno, treba znati da će biti efekta i bez kiše, samo značajno manjeg.

A šta je sa rezistencijom korova? Da li Telus i Zeazin deluju na sve otporniji sirak, štir, ambroziju? Kada je korov rezistentan, on je zapravo otporan na određenu aktivnu materiju, a ne na sve. Pa tako je sirak rezistentan u Banatu prvenstveno na sve herbicide iz grupe sulfonilurea. Telus, međutim, ima aktivnu materiju S-metolahlor, koji je iz potpuno druge grupe i na nju sirak nije rezistentan. Zato, baš tamo gde ima problema sa rezistentnim sirkom, tretman Telusom trebao bi biti neizostavan. Takođe, Telus deluje i na štir, kao i Zeazin.

Korovi se najlakše suzbijaju kada su mali, zato tretman protiv korova u kukuruzu i suncokretu koji se sprovodi posle setve, a pre nicanja, daje tako dobre rezultate.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=YD7Vy04Htj4[/embedyt]

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije