logo-as-hibridi

NOVOSTI / Ima li adekvatne zamene za zabranjene preparate?

Ima li adekvatne zamene za zabranjene preparate?

kukuruz-180a

agrosava

25.02.2021

Sredstva za zaštitu bilja unela su velike promene u poljoprivrednu proizvodnju od kada su počela da se koriste. Prinosi su se povećali višestruko, jer su poljoprivrednici dobili sredstva za uspešnu borbu sa korovima, insektima i drugim uzročnicima bolesti biljaka.

Pesticidi, zbog njihovog potencijalnog efekta na zdravlje ljudi, korisne organizme i okolinu uopšte, podležu strogim kontrolama. U Srbiji je na snazi Zakon o sredstvima za zaštitu bilja koji je usaglašen sa evropskim regulativama, te materije koje EU ne odobri, neće biti odobrene ni ovde. Poslednjih godina primetno je da se zabranjuju određene aktivne materije, koje su godinama bile u upotrebi, poput hlorpirifosa ili neonikotinoida.

Sve to jasno ukazuje da poljoprivredni proizvođači, kao i proizvođači pesticida, moraju da prate inovacije i nove sigurnosne standarde, kako bi odbrana od biljnih bolesti i štetočina i dalje bila efikasna. A kvalitet hrane odgovarajući.

Agrosava je poljoprivrednicima obezbedila 4 nova, registrovana i bezbedna preparata

U pitanju su dva insekticida, jedan herbicid i jedan fungicid.

Novi fungicid je preparat Diverto, na bazi aktivne materije ciprodinil, koja je zamena za zabranjeni iprodion. Ukoliko se primenjuje po uputstvu proizvođača, vrlo je efikasan u suzbijanju monilija. Koristi u zasadima jabuke, višnje, breskve, šljive i vinove loze.

Novina u herbicidima je preparat Marker, na bazi dobro poznate materije pendimetalin. Marker je registrovan za useve luk i krompir, ali se može koristiti i za druge povrtarske useve.

Kod insekticida su najveće promene, obzirom da je nekoliko preparata, tj, aktivnih materija zabranjeno. Tako je Agrosava registrovala dva nova insekticida: Šiman, na bazi acetamiprida i Present, na bazi zeta cipermetrina (zamena za hlorpirifos). Glavno dejstvo preparata Šiman je na vaši i duvanov trips, u usevima jabuka, breskva i duvan, dok je Present zemljišni insekticid namenjen za suzbijanje žičara u kukuruzu.

Za pomoć i savete oko novih preparata uvek možete kontaktirati Agrosavin stručni tim, a ovom prilikom vam Srđan Stevanović predstavlja nove, registrovane proizvode.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=d6EtyA_Ef6Y[/embedyt]

 

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije