logo-as-hibridi

NOVOSTI / Kako da izbegnete štetu koju pravi lukova muva?

Kako da izbegnete štetu koju pravi lukova muva?

kukuruz-180a

agrosava

24.02.2021

Lukova muva (Delia antiqua) je jedna od najvećih štetočina koja se javlja na biljkama iz porodice Allium. Javlja se svake godine, pogotovo pri vlažnijim prolećima.

Ima dve do tri generacije godišnje, pri čemu najveće štete nanosi prva generacija, jer napada luk krajem aprila i početkom maja, kada su biljke mlade i nerazvijene, a samim tim i manje otporne. S obzirom da jaja polaže između listova ili u zemlju oko luka, ispiljene larve se ubušuju u lukovicu i stablo praveći štete. Listovi napadnute biljke počinju da žute i venu. Dolazi i do truljenja takvih biljaka.

Kako bi se izbegle štete od lukove muve, obavezna je mera poštovanja plodoreda. Naime, četiri godine ne sme se sejati luk na istoj površini. Ukoliko se nađu biljke u koje se lukova muva ubušila, treba ih izneti što dalje sa parcele i uništiti. I ranija setva ili sadnja luka može da smanji brojnost napada lukove muve, jer su tada biljke luka bolje razvijene.

\"lukova

Zaštita luka od lukove muve

Pravovremeni hemijski tretman se određuje na osnovu praćenja leta imaga koji se hvata žutim lepljivim trakama ili žutim posudama napunjenim vodom.

Od hemijskih tretmana, još ove i sledeće godine, mogu se primeniti dobro poznati Agrosavini zemljišni insekticidi Saturn Terra ili Saturn 7,5 G na bazi hlorpirifosa. Zbog isteka registracije, nakon sledeće godine, neće biti u primeni.

Za ovu sezonu, kompanija Agrosava vam predstavlja novi zemljišni insekticid Present GR koji je na bazi zeta-cipertmetrina. Present GR je zemljišni insekticid u obliku granula beličaste boje. Kvalitetan nosač i dimenzije granule mu omogućavaju odličnu sipljivost kroz sistem za rasipanje. Aktivna materija insekticida Present GR je u ekotoksikološkom smislu daleko prihvatljivija i bezbednija. Obzirom da se  primenjuje  u povrtarskoj proizvodnji u kojoj su nepoželjni ostaci pesticida, predstavlja odlično rešenje.

Sva tri preparata se primenjuju inkorporacijom u redove ili po celoj površini.

Još jedna preventivna mera kod luka koji se gaji iz arpadžika je da se lukovice pre sadnje potope u 0,3% rastvor Confidora (imidakloprid) u trajanju od 10 minuta. Potapanje lukovica se ne primenjuje kod proizvodnje mladog luka.

Tokom vegetacije, mogu se primenjivati insekticidi Šiman 200 SP (na bazi acetamiprida) ili Confidor.

Autor:

Milana Janićijević

inž. zaštite bilja

Stručni savetnik za povrtarsvo

Agrosava

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije