logo-as-hibridi

NOVOSTI / Kako pravilno odabrati hibride kukuruza?

Kako pravilno odabrati hibride kukuruza?

kukuruz-180a

agrosava

14.03.2023

Izbor hibrida za proizvodnju kukuruza zavisi od tri glavna parametra:

  1. Agroekološki uslovi proizvodnog rejona (tip zemljišta, količina padavina tokom vegetacije, nadmorska visina i mogućnost navodnjavanja)
  2.  Način berbe (kombajniranje kukuruza u zrnu ili berba u klipu)
  3. Odabir hibrida, odnosno svrha proizvodnje (da li je namenjena proizvodnja za zrno ili za dobijanje silaže, odnosno biogasa)

Za izbor pravilne FAO grupe zrenja, treba uzeti u obzir da su AS hibridi stvoreni u Srbiji i prilagođeni našim agroekološkim uslovima. Za berbu u klipu, treba odabrati hibride kasnijih grupa zrenja – hibride koji su visokoprinosni i koje karakteriše fino, kontinuirano otpuštanje vlage iz zrna, sa klipovima koncipiranim tako da ne dođe do gubitka zrna prilikom berbe. Berba treba početi kada vlaga zrna padne ispod 27%. Važno je napomenuti da berbu treba prilagoditi stanju useva i vremenskim prilikama, a ne samo datumu. Kašnjenje sa berbom može izazvati osipanje zrna sa klipa, bez obzira na performanse hibrida.

AS hibridi navedenih FAO grupa pružaju visoke i stabilne prinose. Kako biste postigli optimalne rezultate u kombajniranju zrna, preporučujemo naše hibride ranijih grupa zrenja koji će u trenutku žetve imati odgovarajuću količinu vlage što Vama omogućava izbegavanje veštačkog dosušivanja zrna i smanjenje dodatnih troškova.
I svrhu proizvodnje takođe treba uzeti u obzir pri odabiru hibrida. Ako se kukuruz gaji za zrno, preporučujemo naše hibride za zrno, dok za proizvodnju visokokvalitetne silaže preporučujemo naše specijalizovane hibride kukuruza, jedine registrovane u Srbiji za ovu namenu.

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije