logo-as-hibridi

NOVOSTI / Mraz i žuta polja – šta raditi?

Mraz i žuta polja – šta raditi?

kukuruz-180a

agrosava

01.03.2021

Ovih dana stručna služba Agrosave ima pune ruke posle. Usijani telefoni, stalni kontakt sa proizvođačima, obilasci njiva i optimistički stav su deo okruženja u kojima rade naši stručnjaci. Danima ista pitanja stižu do nas :\“ Zašto su pšenice žute i šta očekivati?”

Primetna je briga proizvođača i strah od propadanja useva i gubitka prinosa.

Vremenski uslovi su uzrok žutih polja

Odgovor na pitanja zabrinutih proizvođača leži u vremenskim prilikama i neprilikama prethodnog perioda. Naime, niske temperature u ledenim danima koji su iza nas su uzrok izmrzavanja ozimih useva pšenice i ječma, žutih polja, brige, straha….

\"\"

Ledenim danima prethodilo je neobično toplo vreme za zimski period, u kome su ratari izvršili nešto raniju prihranu nego uobičajeno. Padavine i neobično visoke temperature su aktivirale primenjena hraniva i pokrenule biljku iz zimskog mirovanja. Pokretanjem sokova i fizioloških procesa u biljkama je došlo do pada koncentacije šećera, što je oslabilo njen prirodni imunitet na niske temperature.

Usled toga je došlo do izmrzavanja nadzemnog dela, lista, useva i što je potpuno normalno, dovelo do pojave žute boje i propadanja lista. Situacija koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, izazvala je burnu reakciju proizvođača u potrazi za rešenjem.

Poznavaoci biologije ozimih useva, pšenice i ječma, znaju da rano posejani usevi u povoljnim uslovima za rast u zimu ulaze slabije otporni na mraz. Topla zima i pristupačna hraniva u vlažnom zemljištu pokreću biljku i smanjuju njenu otpronost. Nekoliko ledenih dana i niske temperature na osetljivim biljkama ostavljaju izmrzlo biljno tkivo, koje će u narednom period, ukoliko bude vlažno i toplo vreme, početi da trune. Gubitak izmzle lisne mase je neminovan.

Sa druge strane, čvor bokorenja kod većine useva je ostao potpuno zdrav i neoštećen. što ostavlja mogućnost brze regeneracije, formiranja novog lista. To je na nekim njivama već vidljivo u pojavi zelene boje koja lagano prekriva žute listove i uliva nadu.

\"\"

Sada je trenutak da i mi pomognemo biljkama

Preporučujemo pomeranje prvog fungicidnog tretmana u početne faze vlatanja od sredina bokorenja pa do početka vlatanja, kako bismo pomogli biljkama da što pre prođu kroz nepovoljan period i zaštitili nov mladi list od bolesti koje će nesumnjivo biti ptisutne u mrazom stvorenom mikroklimatu i biljnoj masi koja se raspada i trune.

Za očekivati je ranu pojavu bolesti, te je neophodno izvršiti raniju zaštitu useva nego što je to uobičajeno. Za ovu situaciju preporučujemo primenu preparata Image u količini 0,75 l/ha sa aktivnom materijom koja je izvrstan biostimulator – ubrzava razvoj i rast i odličan je fungicid. Pored Image-a, svakako preporučujemo nešto kasniju primenu kombinovanih fungicida Teatar plus u količini 0,6-0,8 l ha ili Unify 0,8-1l/ha.

Bilo bi dobro da se sa sredstvima za zaštitu bilja usev prihrani kompletnim tečnim đubrivima, npr. Wuxal super sa 3-4 l/ha. Za ovu namenu nikako ne koristiti rastvor uree koji dodatno može oštetiti biljku.

Pšenica se nikad nije preorevala pa ne treba ni sada.

Znanje i optimizam naše stručne službe, dobra preporuka, dobra zaštita i prihrana useva neizostavno pomažu i pšenicama i poljoprivrednicima da brzo i sa što manje posledica prebole ledene dane.

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije