logo-as-hibridi

NOVOSTI / Suzbijanje tripsa u luku

Suzbijanje tripsa u luku

kukuruz-180a

agrosava

11.03.2021

Proizvodnju luka svake godine obeležavaju različiti problemi. Nekad primat imaju gljivične bolesti, nekad insekti, ali svake godine proizvođače luka očekuje suzbijanje tripsa u luku.

Zbog čega trips svake godine zadaje glavobolju proizvođačima?

Zbog toga što larve i odrasli pri svojoj ishrani prave oštećenja na kutikuli listova, kroz koja mogu da prodiru sekundarna oboljenja luka, poput Botrytis sp. i Stemphyliuma, koji je postao ozbiljan problem na luku na prostoru Srbije. Takođe, zbog toga što su tripsi sitni insekti koji vode relativno skriven način života, jer se zavlače u pazuh lista i veći deo dana ostaju skriveni, njihovo suzbijanje je otežano.

\"trips

Kompanija Agrosava ima rešenje za suzbijanje tripsa u luku uz pomoć 3 preparata

To su preparati iz različitih grupa insekticida i sa različitim mehanizmom delovanja, pa se na taj način sprečava razvijanje rezistentnosti.

Njihov redosled u primeni je sledeći:

Dicarzol 50 SP je insekto-akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem i odlično suzbija sve pokretne forme, larve i odrasle. U luku se koristi u količini 1 kg/ha, odmah po doletanju tripsa, dva puta u toku godine, i to na početku vegetacije.

Najbolji rezultati se dobijaju kada se uz folijarno primenjeni Dicarzol 50 SP zemljište ili prostor oko biljaka istretira preparatom Saturn 250 EC. Preporuka je da se prilikom suzbijanja tripsa koristi povećana količina vode, minimum 400 l/ha, kako bi preparat došao u kontakt sa insektom koji je skriven u pazuhu lista.

Dicarzol 50 SP je delotvoran i na visokim temperaturama, ispoljava brz knock-down efekat za nekoliko minuta do maksimalno 24 h. Brzina delovanja zavisi od dužine izlaganja, veličine tripsa, debljine kutikule i temperature. Dicarzol 50 SP ne primenjivati u crnom luku koji će se koristiti kao mladi luk zbog karence od 28 dana.

\"trps\"

Amon 020 EW je folijarni insekticid i akaricid čija je aktivna materija abamektin. Njegova prednost je što se nalazi u formulaciji ulje u vodi. Optimalno vreme primene je u toku proleća, kada je veća vlažnost i kada su temperature nešto niže. Aktivna materija abamektin brzo se razlaže na svetlosti i pri temperaturama iznad 250C. U toku leta najbolja efikasnost se postiže ako se Amon 020 EW koristi predveče ili u toku noći, kada su temperature ispod 280C. Preporučena količina u kojoj se koristi je 1,5 l/ha uz dodatak okvašivača ES PLUS.

Fastac 10 EC je insekticid kontaktnog i digestivnog delovanja, ima izraženo dejstvo na larve i odrasle insekte, ali poseduje i značajno delovanje na jaja sa tankom opnom. U luku se koristi za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u koncentraciji od 0,02%.

Autor:

Milana Janićijević

inž. zaštite bilja

Stručni savetnik za povrtarsvo

Agrosava

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije