logo-as-hibridi

NOVOSTI / Uspešna zaštita šećerne repe od cerkospore – za visok prinos korena

Uspešna zaštita šećerne repe od cerkospore – za visok prinos korena

kukuruz-180a

agrosava

26.03.2021

Imate nedoumice kako da zaštite vaš usev? Svratite na kafu kod Agrosave i saznajte sve što vas interesuje.

Gljiva cerkospora, prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe, javlja se u šećernoj repi skoro svake godine, na šta utiče niz faktora: plodored, osetljivost sorte, količina primenjenog azota, temperatura i vlažnost vazduha.

Stoga, zaštita šećerne repe od cerkospore podrazumeva:

  • održavanje plodoreda od 4 godine,
  • gajenje tolerantnih sorti na cerkosporu,
  • ishrana useva na osnovu agrohemijskih analiza i
  • praćenje vremenskih uslova za pojavu bolesti.

Visoke temperature, vlažnost vazduha i mikroklima u usevu šećerne repe tokom letnjeg perioda najviše utiču na brz razvoj cerkospore. Što su uslovi povoljniji, to je razvoj gljive brži i neretko se dešava potpuni gubitak lisne masne, što i te kako utiče na prinos. Zato je gljiva cerkospora ekonomski najznačajnije bolest šećerne repe.

Zaštita šećerne repe od cerkospore primenom fungicida

Prve uočene pege su signal za primenu fungicida.

Agrosava kao rešenje nudi Unify, kombinovani fungicid za zaštitu šećerne repe od cerkospore. Unify ima dve aktivne materije, koje se međusobno dopunjuju, efikasno deluju na različite procese patogena i sprečavaju pojavu rezistencije na iste.

Pa tako aktivna materija protiokonazol deluje na rast gljive, dok aktivna materija piraklostrobin deluje na procese disanja i sprečava sporulaciju gljive. Na ovaj način dve aktivne materije na različitim mestima deluju na gljivu i sprečavaju njen dalji razvoj i umnožavanje. Time je sprečen dalji brži razvoj bolesti, što nam obezbeđuje prednost u suzbijanju tokom narednog perioda.

Unify se koristi za prvi tretman šećerne repe protiv pegavosti lista u količini 0,75-0,9 l/ha, a za nulti tretman pre pojave pega koristi se bakarni preparat Everest u količini 2 l/ha. Prvi tretman preparatom Unify može da se iskoristi i za folijarnu prihranu šećerne repe sa Wuxalom Boron u količini 2 l/ha.

Poznato je da je zaštita šećerne repe od cerkosporije vrlo kompleksna i da zahteva znanje i iskustvo. Zato je izuzetno važno da se tretman protiv gljive primeni odmah nakon uočenih prvih pega na nižem, starijem lišću, da bismo sprečili spajanje pega i gubitak lisne mase.

Jer to u krajnjem dovodi do gubitka prinosa, a to je poslednje što proizvođači žele.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8x7ZXc7_QKc[/embedyt]

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije