logo-as-hibridi

NOVOSTI / Zahtevi kukuruza prema plodoredu, tipu zemljišta i osnovnom đubrenju

Zahtevi kukuruza prema plodoredu, tipu zemljišta i osnovnom đubrenju

kukuruz-180a

agrosava

14.03.2023

Dobri predusevi za kukuruz uključuju strna žita, zrnene mahunarke, krmno bilje i povrće. Međutim, važno je da se kukuruz ne gaji u monokulturi, odnosno da se ne seje na istoj parceli dve ili više godina za redom. Ovo može dovesti do smanjenja prinosa i povećanog rizika od fitopatogenih oboljenja.

Da bi se postigli visoki i stabilni prinosi, kukuruz zahteva zemljište koje je duboko, rastresito, dobro aerirano i bogato hranivima. Mada može podneti i nešto niže vrednosti, najbolja pH vrednost za kukuruz je neutralna, odnosno između 6,5 i 7,0. Odgovarajuća zemljišta za kukuruz uključuju černozem, ritsku crnicu, aluvijum, karbonatne smolnice i plodne gajnjače.

Obzirom da u Srbiji imamo sve ove tipove zemljišta potrebno je, pravilnom i pravovremenom obradom i adekvatnim đubrenjem, stvoriti idealne preduslove za uspešnu proizvodnju.

Poželjno je uraditi kontrolu plodnosti i na osnovu preporuke stručnih lica uraditi osnovno đubrenje N:P:K đubrivima.

Optimalne količine čistih hraniva po 1 ha:

  • 120 – 160 kg N;
  • 80 – 120 kg P2 O5;
  • 60 – 80 kg K2O;

U jesen aplicirati 2/3 do celokupne količine fosfora i kalijuma i 1/3 azota zajedno sa oranjem na dubini od 25 do 30 cm u zavisnosti od tipa zemljišta. Ostatak hraniva primeniti u proleće sa predsetvenom pripremom.

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije