logo-as-hibridi

NOVOSTI / Zaštita lucerke u mirovanju

Zaštita lucerke u mirovanju

kukuruz-180a

agrosava

22.02.2021

Prilikom zasnivanja lucerišta držimo se nekih osnovnih pravila: izbor nezakorovljene parcele i izbor deklarisanog semena bez primesa semena korovskih vrsta.

Lucerka, kao višegodišnja kultura koju gajimo na istoj parceli i do 5 godina, predstavlja rezervoar korova gde se iz godine u godinu brojnost korova na lucerištu uvek povećava. Nakon pravilnog zasnivanja, bitan je i izbor herbicida za suzbijanje korova u lucerki i njegova pravovremena primena. Da bismo proizveli kvalitetnu lucerku, seno ili senažu bez prisustva konkurentskih biljaka (u ovom slučaju korova), koje mogu biti štetne i smanjiti hranjlivu vrednost u ishrani stoke, bitan je usev lucerišta bez korova.

Suzbijanje korova u lucerki možemo izvršiti zimskim prskanjem tj. u mirovanju lucerke. Prskanje lucerke u mirovanju se najčešće izvodi krajem februara meseca. Pre kretanja vegetacije, dok je još lucerka u hibernaciji, možemo primeniti herbicid na bazi aktivne materije metribuzin – Eugen.

Zaštita lucerke preparatom Eugen

Eugen je preparat koji koristimo u lucerki koja je u drugoj godini ili starijoj lucerki. Sa ovim preparatom suzbijamo širokolisne korove koji se javljaju u kasnu zimu i rano proleće, a to su:

  • hoću-neću (Capsella bursa pastoris), mišjakinja (Stelaria media),
  • obični staračac (Senecio vulgaris),
  • mrtva kopriva (Lamium amplexicuale),
  • čestoslavica (Veronica persica),
  • poljska ljubičica (Viola arvensis),
  • maslačak (Taraxacum officinale)
  • gorušica (Sinapis arvensis).

Ove korovske vrste znaju ugroziti rast lucerke i ozbiljan su konkurent lucerki tokom vegetacije do prvog otkosa (koji je uvek najprinosniji), pogotovo ako je zima bila blaga i omogućila korovima nesmetani razvoj. Herbicid Eugen primenjujemo u količini 1 – 1,5 l/ha u fazi mirovanja lucerke.

Radi proširenja spektra delovanja i na ostale korovske vrste u lucerki kao što su štavelj (Rumex spp), može se preparatu Eugen dodati i preparat Piano, herbicid na bazi aktivne materije tifensulfuron-metil u dozi od 15 g -20g/ha. U slučaju kombinovanja ova dva preparata, tretiranje se takođe izvodi pre kretanja vegetacije u već zasnovanoj lucerki u drugoj godini i starijoj.

Autor:

Elena Benjik

Stručna podrška

Agrosava

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije