logo-as-hibridi

NOVOSTI / Zimska zaštita kruške – tretmani koji imaju višestruke koristi

Zimska zaštita kruške – tretmani koji imaju višestruke koristi

kukuruz-180a

agrosava

10.02.2021

Zimsko mirovanje voćaka je vreme kada su svi fiziološki procesi biljaka svedeni na minimum, a nastali su procesom prilagođavanja biljaka na različite uslove spoljašnje sredine.

Za voćare ovo je period rezidbe, jedne od najvažnijih mera uspostavljanja ravnoteže između planiranog prinosa i potencijala biljke. Ipak, ovo je period kada se radi zimska zaštita kruške vrlo važnim hemijskim tretmanima, koji imaju višestruke koristi, posebno u zasadima kruške.

Suzbijanje kruškine buve

U toku zime, kruškina buva prezimljava u stadijumu imaga ispod kore stabla, opalog lišća i u drugim skrovitim mestima. Prezimljujuće ženke su oplođene, a mirovanje je uslovljeno temperaturama ispod 10º C. Iznad ovih temperatura, ženke pomoću hitinizirane legalice ubadaju “drške” jaja u koru stabla ili pupoljaka.

\"jaja

Kako smo prethodnih dana imali vreme sa temperaturom višom od 10ºC stvorili su se povoljni uslovi za polaganje jaja, a voćarima je to znak da je optimalno vreme za suzbijanje imaga.

Da bi u vegetaciju ušli sa što manjom brojnosti kruškine buve i što manje položenih jaja, potrebno je odmah uraditi hemijski tretman kombinacijom piretroida (Plures u količini 0.6 l/ha ili Fastac 10 EC u količini 0.3 l/ha) i parafinskog ulja (Letol EC u koncentraciji 3%).

\"kruskina

Zimska zaštita kruške preparatima na bazi bakra

U zasadu kruške, a posebno dunje, redovna je primena preparata na bazi bakra. Ovim zimskim tretmanom postiže se dezinfekcija voćke od patogena Erwinia amylovora koji se vrlo teško suzbija u toku vegetacije. Osnova sprečavanja bolesti je jesenja i zimska zaštita kruške sa ciljem da se smanji inokulum na kori stabla i u vegetaciju uđe sa što manjim potencijalom.

Iz toga razloga, čim temperatura u januaru i februaru bude par dana iznad 12ºC, primeniti preparat Everest u koncentraciji 0.5%. Prilikom izvođenja prskanja posebno treba obratiti pažnju da voćke u celosti i ravnomerno budu prekrivene depozitom rastvora za tretiranje.

Autor:

Jovanka Petrović

Stručni savetnik za voćarstvo i vinogradarstvo

Agrosava

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije