logo-as-hibridi

NOVOSTI / Za uspešan početak

Za uspešan početak

kukuruz-180a

agrosava

18.02.2021

Na početku smo još jedne vegetacione sezone. Ukoliko ste odlučili da se posvetite voćarstvu, profesionalno ili iz hobija, vreme je da počnete sa negom biljaka i sprečavanjem pojave bolesti i štetnih insekata.

Voćnjaci i vinogradi su sada u fazi mirovanja, kada su im svi fiziološki procesi svedeni na minimum, nema fotosinteze, ni apsorpcije vode i hranljivih materija. U vegetativnim i generativnim pupoljcima se nastavlja porast i dogradnja mladara i listova odnosno začetak cvetova.

U svim reonima naše zemlje, u kojima je prisutna voćarsko-vinogradarska proizvodnja, sada se obavlja rezidba, čiji intenzitet zavisi od broja pupoljaka, starosti voćke i planiranog prinosa. Ovo je jedna od najvažnijih mera upravljanja prinosom i kvalitetom i zato je mora obavljati stručno lice uz obaveznu zaštitu voćke.

\"\"

Hemijski tretman posle rezidbe je višestruko koristan za dezinfekciju kore, suzbijanje prezimljujućih formi pojedinih štetnih insekata i sprečavanje infekcije patogena na mestu preseka.

Kora biljaka, njena površina, nabori grana, ljuspice i razne pukotine su mesto prezimljavanja brojnih vrsta insekata i patogena, a najznačajnije su bakterije Erwinia amylovora, prouzokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća i Pseudomonas syringae pv. syringae, prouzokovač rak-rana i izumiranja grana koštičavog voća. Ove bakterije spadaju u primarne štetočine i njihovo prisustvo se ne dozvoljava u voćnjaku.

A upravo najvažniji efekat zimskog prskanja je da se smanji inokulum ovih bakterija na kori stabla i kasnije lišću.

\"\"

Specijalno formulisan preparat za zimske i rano prolećne tretmane svih voćnih vrsta je Bakarno ulje. Preparat sadrži bakar u obliku bakar hidroksida, jedina aktivna materija koja je dozvoljena za primenu za suzbijanje bakterija. Bakar odlikuje efikasnosti i na gljive, plamenjače, lišajeve, alge. Pored bakra preparat sadrži mineralno ulje 100% čistoće, koje služi kao okvašivač, čime se povećava efikasnost, produžuje i proširuje spektar delovanja.

Bakarno ulje se koristi u koncentraciji 1.5-2% (150-200 ml na 10 l vode). U ovim količinama deluje na fitopatogene bakterije i gljive prouzrokovače pepelnice, čađave krastavosti, kovrdžavosti i šupljikavosti lista. Da bi se proširio spektar delovanja i na prezimljujuća jaja zelene jabukine vaši, brašnaste vaši, jaja crvenog voćnog pauka, rđaste grinje koštičavog voća i imaga kruškine buve dodati insekticid Savanur u koncentraciji 1.5% (15 ml na 10 l vode).

Prilikom zaštite potrebno je da na biljku dospe homogen depozit sredstava za zaštitu bilja kako bi se obezbedio visok stepen efikasnosti tretmana.

Autor

Dipl.inž.Jovanka Petrović

Stručni savetnik za voćarstvo i vinogradarstvo

Agrosava

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije