logo-as-hibridi

O NAMA

As hibridi

SELEKCIONA KUĆA AS HIBRIDI, NASTALA JE 2004. GODINE, POD NAZIVOM PRINOSMAKS, U OKVIRU FIRME AGROSAVA.

Naziv Prinosmaks promenjen je 2011. godine u AS hibridi zbog popularnosti samog brenda koji se bavi selekcijom i stvaranjem novih, boljih i kvalitetnijih hibrida kukuruza.

Ideja brenda AS hibridi je da se donese novi kvalitet i sigurnost, a na njihovom stvaranju vredno radi oplemenjivački tim selekcionera – doktori nauka i veliki broj poljoprivrednih inženjera i tehničara.

AS hibridi kukuruza su poznati najpre po svojoj stabilnosti u svim uslovima, posebno zbog nedostataka jalovih biljaka i formiranja ujednačenih klipova koji su punih zrna do vrha. U teškim uslovima AS hibridi su ponudili ekonomski isplative prinose, a u dobrim uslovima rezultate i visoke prinose.

Najbolji dokaz da je kvalitet semena AS hibrida veoma visok i cenjen je to da se pored Srbije, AS hibridi gaje u 26 drugih zemalja: Iran, Azerbejdžan, Turska, Grčka, Bugarska, Rumunija, Rusija, Gruzija, Alžir, Makedonija, BiH, Hrvatska, Slovenija, Italija, Mađarska, Francuska, Nemačka, Crna Gora, Albanija, i druge. Interesovanje za AS hibride se svake godine povećava, osvajaju se nova tržišta, a svi naši hibridi zadovoljavaju kvalitet i standard Evropske Unije.

AS hibridi pružaju povećanje stabilnosti i sigurnosti proizvodnje kukuruza i nezamenljivi su kao osnova proizvodnje visokokvalitetne silaže za ishranu goveda. Takođe, pored hibrida kukuruza, AS hibridi su počeli sa programom selekcije i oplemenjivanjem pšenice.

AS hibridi se bave organizacijom semenske proizvodnje, doradom, pakovanjem i distribucijom semena ratarskih biljaka za domaće i inostrane partnere.

Izaberite sigurnost – izaberite AS hibride!

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije