logo-as-hibridi

Priprema kukuruzne silaže

PRAVI IZBOR ZA PRIPREMU VISOKO KVALITETNE SILAŽE

Jedan od načina unapređenja proizvodnje i kvaliteta silaže je pravi izbor hibrida za silažu i adekvatna primena agrotehničkih mera koje će omogućiti da ta proizvodnja bude ekonomična i profitabilna.

Pravi izbor su AS SILAŽNI HIBRIDI KUKURUZA –LEAFYMax.

LEAFYMax su lisnati tip AS hibrida kukuruza i poslednjih godina se na tržištu Srbije i okolnih zemalja prepoznaju kao jedinstveno rešenje za proizvodnju silaže. Ovi AS hibridi su specijalno namenjeni za pripremu visoko kvalitetne silaže.

Naziv lisnati (LEAFYMax) su dobili po genu koji utiče na formiranje listova (12 listova i više iznad klipa) što nije slučaj kod običnih hibrida.

Prednost ovih hibrida tek počinje sa većim brojem listova iznad klipa, jer svaki deo strukture biljke je procesom oplemenjivanja usmeren da zadovolji potrebe kvalitetne ishrane mlečnih i tovnih grla.

Visok kvalitet silaže, ovih hibrida dolazi usled smanjenog sadržaja lignina (komponenete celuloze) u biljci kukuruza, što značajno povećava svarljivost i iskorišćenje spremljenog hraniva. Komušina na klipu je zbijena, veoma sporo otpušta vlagu iz zrna, te produžava optimalno vreme za spremanje silaže. Klip je krupan sa krupnim zrnom, mekog endosperma (brašnavo zrno) te se kao takvo lako vari od strane životinja.

corn, corn leaves, plant-7279766.jpg

Jednostavno rečeno, količina i kvalitet mesa i mleka zavise od količine i kvaliteta silaže kojom hranite stoku.

Količina utrošene energiju u samom procesu varenja i oslobođene energije dobijene varenjem nepogrešivo određuju rezultate stočarske proizvodnje.
Selekcija silažnih hibrida ciljano unapređuje hibride čija cela biljka mora biti što svarljivija, dok je fokus kod klasičnih hibrida samo zrno.

Postoje  značajne razlike u kukuruzu od kog se sprema silaža, tako da postoje i značajne razlike u kvalitetu silaže, što su uvideli odgajivači stoke i ozbiljno pristupili odabiru specifičnih hibrida za spremanje silaže.

LEAFYMax AS hibridi su isključivo namenjeni za spremanje visoko kvalitetne silaže od cele biljke kukuruza. Koriste se u ishrani preživara, posebno mlečnih krava i tovnih goveda.

IZBOROM AS SILAŽNIH HIBRIDA KUKURUZA proizvođači dobijaju:

Priprema kvalitetne kukuruzne silaže je presudna za profitabilnost farme mlečnih goveda ili tovnih junadi.

Priprema Kukuruzne Silaže

Za više detalja pogledajte brošuru ili katalog

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije