AS 6E02

FAO 620

OPIS HIBRIDA

  • AS 6E02 je pripadnik najnovije generacije srednje kasnih AS Hibrida namenjenih postizanju rekordnih prinosa zrna.
  • Brzo otpuštanje vlage za njegovu grupu zrenja, lako ubiranje kombajnom ili beračem kvalifikuje ovaj visokoprinosni hibrid za svakog proizvođača visokih zahteva.
  • Hibrid se, takođe, odlikuje višom, zdravom biljkom, srednjeg položaja klipa sa veoma čvrstim stablom i korenom, tako da može ostati duže u polju bez opasnosti od poleganja ili loma.
  • Otpornost na kukuruznog plamenca i sve važnije bolesti je odlična, a time i čuvanje požnjevenog zrna ili klipa.
  • Ujednačenost klipova, nepostojanje jalovih biljaka u bilo kojim uslovima gajenja, krupna zrna i tanak oklasak su tajna rodnosti i stabilnosti ovog hibrida. AS 6E02 se ističe veoma dugim, krupnim zrnom, najkrupnijim od svih AS hibrida.
  • Oklasak je tanak (ispod 15% ukupne mase klipa), a zrna su duboko usađena u njega, tako da nema gubitaka zrna prilikom zakasnele žetve ili berbe. Komušina na klipu je opuštena u vreme berbe, pa se lagano i čisto bere beračima.

PREPORUKA

  • Hibrid preporučujemo za gajenje u svim agroekološkim uslovima.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 65.000 do 67.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 67.000 do 71.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 72.000 do 75.000 biljaka/ha.

Contact

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com