AS 160 SILAZH

FAO 620

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Një bimë jashtëzakonisht e lartë, me një numër të madh të gjetheve.
  • Përmbajtje e reduktuar e ligninës në bimë rrit ndjeshëm tretshmërinë e silazhit të depozituar.
  • Mbështjellja në kallinj është kompakte dhe shumë ngadalë e lëshon lagështinë nga kokrra dhe në mënyrë optimale zgjat kohën e përgatitjes së silazhit.

REKOMANDIMI

  • Hibridi është paraparë posaçërisht për përgatitjen e silazhit të tërë bimës. Mbjellja bëhet në toka me cilësi sa më të larta me agroteknikë intensive dhe ujitje.
  • Densiteti e mbjelljes është prej 65,000 deri në 70,000 bimë/ha (20-22 cm në rresht). Densiteti i mbjelljes duhet patjetër t’i përshtatet kushteve të prodhimit.
  • Evitoni mbjelljet në toka ranore pa ujitje.
  • Trajtojeni atë si MBJELLJEN MË TË RËNDËSISHME në fermën tuaj.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 61.000 deri në 64.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 65.000 deri në 68.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 69.000 deri në 72.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com