AS 170 SILAZH

FAO 600

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • SILAZHI AS 170 i takon po të njëjtit lloj të hibrideve silazh të misrit gjethor sikur dhe SILAZHI AS 160.
  • SILAZHI AS 170 ka mbajtur të gjitha vetitë unike të këtij lloji të hibridit silazhit të misrit.
  • SILAZHI AS 170 lulëzon pak më herët në krahasim me SILAZHIN AS 160, gjë e cila do t'ju mundëson prodhuesve të zgjasin kohën optimale e përgatitjes së silazhit duke mbjellur të dy hibridet.

REKOMANDIMI

  • Densiteti i mbjelljes është prej 65,000 deri në 70,000 bimë/ha (20-22 cm në rresht). Densiteti i mbjelljes duhet patjetër t’i përshtatet kushteve të prodhimit.
  • Evitoni mbjelljet në toka ranore pa ujitje.
  • Trajtojeni atë si MBJELLJEN MË TË RËNDËSISHME në fermën tuaj.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 61.000 deri në 64.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 65.000 deri në 68.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 69.000 deri në 72.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com