AS 180 SILAZH

FAO 700

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Një bimë jashtëzakonisht e lartë, me një numër të madh të gjetheve, shpeshherë deri në 12 fletë mbi kallinj.
  • Mbështjellja në kallinj është kompakte dhe shumë ngadalë e lëshon lagështinë nga kokrra dhe në mënyrë optimale zgjat kohën e përgatitjes së silazhit.
  • Kallinji i madh me kokrra shumë të mëdha me endospermë të butë i cili tretet lehtësisht nga ana kafshëve.
  • Për rendimente të larta të silazhit të aplikohet agroteknika intensive.
  • Jep rezultate veçanërisht të mira me ujitje.
  • Hibridi më i lartë dhe më i vonshëm nga grupi i hibrideve për silazh.

REKOMANDIMI

  • Për prodhimin e biogazit.
  • Trajtojeni atë si MBJELLJEN MË TË RËNDËSISHME në fermën tuaj.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 61.000 deri në 64.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 65.000 deri në 68.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 69.000 deri në 72.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com