AS 404

FAO 450

PËRSHKRIMI I HIBRIDIT

  • Hibrid mesatarisht i hershëm me lirim të mirë të lagështirës nga kokrra. Mund ta zgjasë mirë kallinjin në qarqet më të rralla dhe në atë mënyrë të kompensojë humbjen e qarkut.
  • Hibridi ka një bimë mesatarisht të lartë, kërcell të fortë dhe kallinj shumë të madh me 16 deri në 18 rreshta me kokrra të mëdha.
  • Toleron mirë kushtet e ndryshme agroekologjike. Kokrra nuk kalbet nëse vonohet me korrje në kallinj.

REKOMANDIMI

  • Hibridi kryesisht është paraparë për korrje në kallinj ose për vjelje në kokërr në ferma më të vogla. Është veçanërisht i mirë për mbjelljen në zonat kodrinore-malore dhe për nivele të moderuara të agroteknikës.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 52.000 deri në 54.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 55.000 deri në 58.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com