AS 507

FAO 570

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Hibrid mesatarisht i hershëm i cili është shumë mirë e toleron densitetin dhe kushtet e ndryshme të kultivimit.
  • Hibridi ka një bimë mesatarisht të lartë dhe kërcell shumë të fortë.
  • Kallinji është i pozicionuar mesatarisht lartë, i madh me 16-18 rreshte kokrra të mëdha. Karakterizohet me një shkallë të moderuar të lirimit të lagështirës nga kokrra, gjë e cila e bën të përshtatshëm për vjelje në kallinj.

REKOMANDIMI

  • Për shkak të përshtatshmërisë së vetë, është i përshtatshëm për kultivim në të gjitha rajonet e misrit të vendit tonë.
  • Për shkak të madhësisë së kallinjit dhe vjeljes së lehtë dhe të pastër mekanike, do të gjejë paraprakisht vendin e parë tek prodhuesit, të cilit vjeljen e bëjnë në kallinj.
  • Ka një rezistencë shumë të lartë ndaj turlejës së misrit dhe ndaj të gjitha sëmundjeve të kallinjëve, ashtu që kallinji ruhet lehtë dhe mirë. Bima qendron plotësisht e ruajtur dhe e plotë deri vonë në vjeshtë.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 64.000 deri në 66.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 67.000 deri në 70.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 72.000 deri në 75.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com