AS 51

FAO 550

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Hibrid i llojit dhëmbëzor. Kallinjtë janë të mëdhënj, me 18-20 rreshte me kokrra të mëdha dhe të shëndetshme.
  • Shpejt liron lagështinë në vjeshtë, gjë e cila duhet të merret parasysh gjatë përcaktimit të fillimit të vjeljes, sepse mbështjellësi është i lëshuar dhe krejtësisht e thatë në vjelje, ndërkohë që vetëm kërcelli shpeshherë gjatë e mban ngjyrën e gjelbërt.
  • Vjelet shumë lehtë dhe shumë pastër me mblesdhës, ndërsa kallinji ruhet mirë në çardaqe.
  • Kallinjtë e dyfishtë të theksuar në qarqet më të rralla!

REKOMANDIMI

  • Hibrid mesatarisht i vonshëm i paraparë për vjelje në kallinj. I përshtatshëm për kultivim në zonat kodrinore-malore, si dhe në rajonet rrafshore, në toka më të rënda dhe më të varfëra.Të mos plehëroset me sasi të mëdha të plehrave të azotit.
  • Densiteti i mbjelljes është prej 55,000 deri në 57,000 bimë/ha (25-26 cm në rresht). Densitetin e mbjelljes duhet patjetër t’ia përshtatni kushteve të prodhimit.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 52.000 deri në 54.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 55.000 deri në 58.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com