AS 534

FAO 520

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Bimë mesatarisht e lartë me pozicion të ulët të kallinjve, me gjethe të errëta dhe të gjera.
  • Lulëzimi i hershëm dhe shfaqja e harmonizuar e furçës dhe mëndafshit i ofrojnë tolerueshmëri të shkëlqyer ndaj thatësirave dhe temperaturave të larta.
  • Kallinji është i madh, shumë i shëndoshë, gjithmonë i mbushur deri në krye me 18-20 rreshta me kokrra të plota. Kërcelli është shumë i fortë dhe i shëndoshë.
  • Tolerueshmëri të shkëlqyer ndaj krimbeve të misrit.

REKOMANDIMI

  • Për prodhimin e kokrrave të thata.
  • Raporti optimal i shkallës së rendimentit dhe shpejtësisë së lirimit të lagështirës nga kokrra sjellin një fitim të lartë.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 64.000 deri në 66.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 67.000 deri në 70.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 72.000 deri në 75.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com