AS 5M11

FAO 470

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Hibridi kryesisht është paraparë për korrje në kallinj ose për vjelje në kokërr.
  • Veçanërisht veçohet me tolerueshmëri ndaj mungesës së lagështisë dhe temperaturave të larta.
  • Hibridi ka një kërcell të lartë dhe shumë të fortë, tolerues ndaj thyerjes dhe lakimit. Kallinjtë janë të pozicionuar lartë dhe të barazuar, me 14-16 rreshta të kokrrave të mëdha ngjyrë të verdhë të kuqërremtë me masë të madhe absolute.
  • Hibridi ka kallinjë të dyfishtë të theksuar.

REKOMANDIMI

  • AS 5M11 është një hibrid i përshtatur në mënyrë të përkryer për të gjitha kushtet e kultivimit. Shumë mirë i toleron thatësirës. Densiteti i rekomanduar e mbjelljes është prej 64,000 deri në 71,000 bimë/ha (20 deri në 22 cm në rresht).

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 62.000 deri në 64.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 65.000 deri në 68.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 70.000 deri në 72.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com