AS 5M43

FAO 580

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • AS 5M43 gjithashtu i takon gjeneratës më të re të hibrideve AS me një potencial të lartë fertiliteti, gjë me të cilën lehtë arrihen rendimentet rekord në kushte të mira agroteknike.
  • Secila bimë jep nga një kallinj shumë të barabartë, pavarësisht pozicionit në komplote me kokrra të mëdha, të ngulitura thellë në një boç shumë të hollë (13%) dhe kryesisht me 16-18 rreshte kokrrash. Për shkak të boçit shumë të hollë dhe mbështjelljes së lëshuar, hibridi goxha mirë lëshon lagështinë nga kokrra për grupin e tij të pjekjes.
  • Uniformiteti i kallinjve, mosegzistimi i bimëve të këqija, kokrrat e mëdha dhe boçi i hollë janë sekreti i fertilitetit dhe stabilitetit të këtij hibridi. Asaj gjëje i kontribuon edhe lulëzimi i mëhershëm, i cili shmang temperaturat të larta kritike të korrikut dhe të gushtit.
  • Hibridi karakterizohet me një bimë më të lartë me kallinj mesatarisht të pozicionuar. Ashtu si AS 5B23, edhe ky hibrid karakterizohet me një rezistencë të mirë ndaj krimbeve të misrit si dhe të gjitha sëmundjeve të kallinjve.

REKOMANDIMI

  • Hibridi është i përshtatshëm për kushte të ndryshme të kultivimit, por para së gjithash e rekomandojmë atë kryesisht për komplote më të mira dhe për nivel më të lartë të agroteknikës, sepse me redimentet e veta të larta do t'i kthejë të gjitha investimet.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 63.000 deri në 66.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 67.000 deri në 71.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 72.000 deri në 75.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com