AS 603

FAO 600

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Lulëzimi shumë i hershëm për grupin e vetë të pjekjes si dhe përshtatshmëria e paraqitjes së furçës dhe mëndafshit i sigurojnë tolerancë ndaj thatësirës dhe temperaturave të larta.
  • Kallinji është i gjatë, me boç të hollë (15%).
  • Kallinji ka 18 rreshte me kokrra të mëdha dhe të rënda, me skaje të kuqërremta dhe me më shumë endospermë qelqi një peshë më të lartë specifike. Kokrra është e thellë, e mbjellur mirë në boç, gjë që redukton ndjeshëm derdhjen e kokrrave mbledhësve. Mbështjellja është e lëshuar në kohën e vjeljes, gjë e cila mundëson një vjelje të pastër dhe të shpejtë.

REKOMANDIMI

  • Për prodhim më të hershëm të kallinjve të mëdhenj dhe të shëndetshëm dhe për magazinimin e misrit të mbledhur në çardaqe.
  • Densiteti i rekomanduar e kultivimit në kushte të mira në Serbi është rreth 55,000 bimë/ha, ndërsa në kushte të këqija rreth 50,000 bimë/ha.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 54.000 deri në 57.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 58.000 deri në 61.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com